TK EL - TeleKonsultacja wyniku testu
Dietetyk - Emilia Lorenc


Cena: 89,00 zł brutto (72,36 zł netto)


Kliknij w obrazek,
aby go powiększyć.

TeleKonsultacja - zdalne omówienie wyniku testu Food Detective, Food Print lub Candida Detective

Wykonanie testu Food Detective lub Food Print może być przełomem w życiu – często choroby lub dolegliwości, z którymi borykajmy się od wielu lat przechodzą po kilku lub kilkunastu dniach. Liczne badania naukowe nad powiązaniem spożywanych pokarmów z dolegliwościami potwierdzają wysoką skuteczność terapeutyczną diety eliminującej produkty podnoszące poziom przeciwciał IgG. Dla osiągnięcia pozytywnych efektów kluczowa jednak jest konsekwentna eliminacja wskazanych pokarmów. TeleKonsultacja pozwala omówić ze specjalistą najistotniejsze kwestie wynikające z prowadzeniem diety oraz eliminacją i zastąpieniem problematycznych pokarmów.

TeleKonsultacja obejmuje omówienie wyniku testu Food Detective lub Food Print oraz przedstawienie podstawowych wskazówek koniecznych do osiągnięcia najlepszych efektów przy stosowaniu diety eliminacyjnej. Konsultacja trwa 30 do 40 minut i jest prowadzona zdalnie, za pomocą Skype lub telefonu. Konsultację prowadzi doświadczony terapeuta i diagnosta – p. mgr Emilia Lorenc*.

Po zakupieniu usługi nastąpi kontakt w celu umówienia dogodnego dla Klienta oraz Konsultanta terminu rozmowy. Termin może być umówiony z wyprzedzeniem minimum 2-3 dniowym. Koszty TeleKonsultacji, która nie doszła do skutku z winy Klienta nie są zwracane jeżeli informacja o konieczności przeniesienia terminu nie została przekazana wcześniej niż 24 h przed ustalonym terminem. Czas konsultacji określono na maksymalnie 40 minut. Przekroczenie tego czasu wymaga dopłaty w kwocie 10 zł za każde rozpoczęte 10 minut.


*Emila Lorenc - diagnosta laboratoryjny, biolog molekularny i doradca żywieniowy, prowadzi praktykę od 7 lat, ukończyła studia na Wydziale Farmaceutycznym, Oddział Analityki Medycznej, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie; Studia Podyplomowe z Biologii Molekularnej Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Studia Podyplomowe z Poradnictwa Żywieniowego i Dietetycznego Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.