TKD EL - TeleKonsultacja wyniku testu + ułożenie indywidualnej diety
Dietetyk - Emilia Lorenc


Cena: 299,00 zł brutto (243,09 zł netto)


Kliknij w obrazek,
aby go powiększyć.

TeleKonsultacja i ułożenie indywidualnej diety na podstawie wyniku testu Food Detective, Food Print lub Candida Detective

Wykonanie testu Food Detective lub Food Print może być przełomem w życiu – często choroby lub dolegliwości, z którymi borykajmy się od wielu lat przechodzą po kilku lub kilkunastu dniach. Liczne badania naukowe nad powiązaniem spożywanych pokarmów z dolegliwościami potwierdzają wysoką skuteczność terapeutyczną diety eliminującej produkty podnoszące poziom przeciwciał IgG. Dla osiągnięcia pozytywnych efektów kluczowa jednak jest konsekwentna eliminacja wskazanych pokarmów.

Usługa obejmuje:

  • Ułożenie tygodniowego planu diety uwzględniającej wynik testu oraz preferencje Klienta. Przygotowanie diety poprzedza wypełnienie przez Klienta kwestionariusza zawierającego szczegółowe pytania dotyczące trybu życia oraz preferencji żywieniowych.
  • TeleKonsultację wyników testu oraz omówienie diety.

Dobrze dobrana dieta eliminacyjna to taka, która nie tylko wyłącza z jadłospisu problematyczne pokarmy, ale również zastępuje je innymi, gwarantującymi dostarczenie organizmowi odpowiednich składników pokarmowych. Dostarczona dieta zawiera przepisy kulinarne pozwalające przygotowywać część proponowanych potraw.

TeleKonsultacja obejmuje omówienie wyniku testu Food Detective lub Food Print oraz przedstawienie podstawowych wskazówek koniecznych do osiągnięcia najlepszych efektów przy stosowaniu przygotowanej diety eliminacyjnej. Konsultacja trwa 30 do 40 minut i jest prowadzona zdalnie, za pomocą Skype lub telefonu. Konsultację prowadzi doświadczony terapeuta i diagnosta – p. mgr Emilia Lorenc*.

Po zakupieniu usługi przesłany zostanie kwestionariusz konieczny do ułożenia diety, a po jego otrzymaniu nastąpi kontakt w celu umówienia dogodnego dla Klienta oraz Konsultanta terminu rozmowy. Termin może być umówiony z wyprzedzeniem minimum 2-3 dniowym. Koszty TeleKonsultacji, która nie doszła do skutku z winy Klienta nie są zwracane jeżeli informacja o konieczności przeniesienia terminu nie została przekazana wcześniej niż 24 h przed ustalonym terminem. Czas konsultacji określono na maksymalnie 40 minut. Przekroczenie tego czasu wymaga dopłaty w kwocie 10 zł za każde rozpoczęte 10 minut.


*Emila Lorenc - diagnosta laboratoryjny, biolog molekularny i doradca żywieniowy, prowadzi praktykę od 7 lat, ukończyła studia na Wydziale Farmaceutycznym, Oddział Analityki Medycznej, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie; Studia Podyplomowe z Biologii Molekularnej Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Studia Podyplomowe z Poradnictwa Żywieniowego i Dietetycznego Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.